ร่วมงานพิธีอำลาราชการแก่นายตำรวจเกษียณอายุราชการประจำปี 2561

กองพันทหารราบที่ ๕ กรมทหารราบที่ ๗
๘๖ หมู่ ๖ ต.เวียงใต้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน ๕๘๑๓๐

เมื่อ 28 ก.ย.61 ร.อ.คำรณ โมจรินทร์ น.ฝกร. ร.7 พัน.5 พร้อมด้วยคณะนายทหารร่วมงานพิธีอำลาราชการแก่นายตำรวจเกษียณอายุราชการประจำปี 2561 ณ ลานหน้าอาคารที่ทำการสถาณีตำรวจภูธรปาย