วันไตรรงค์ธำรงไทย

กองพันทหารราบที่ ๕ กรมทหารราบที่ ๗
๘๖ หมู่ ๖ ต.เวียงใต้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน ๕๘๑๓๐

เมื่อ 28 ก.ย.61 กำลังพล นายทหาร, นายสิบ และ พลทหาร ร่วมกันเคารพธงชาติโดยพร้อมเพรียงกัน เนื่องในวันไตรรงค์ธำรงไทย ณ ลานทหารเสือลานนาไทย ร.7 พัน.5