พิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารชั้นสัญญาบัตร และนายทหารชั้นประทวน

กองพันทหารราบที่ ๕ กรมทหารราบที่ ๗
๘๖ หมู่ ๖ ต.เวียงใต้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน ๕๘๑๓๐

เมื่อ 26 ก.ย.61 พ.อ.สืบสกุล ชมภูนุช ผบ.ร.7 พัน.5 เป็นประธานพิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารชั้นสัญญาบัตร และนายทหารชั้นประทวน และให้โอวาทกับกำลังพลที่ได้เลื่อนยศสูงขึ้น เป็น ร้อยเอก จำนวน 1 นาย เป็น ร้อยโท จำนวน 3 นาย เป็น ร้อยตรี จำนวน 5 นาย เป็น จ่าสิบเอก จำนวน 11 นาย เป็น จ่าสิบโท จำนวน 16 นาย เป็น จ่าสิบตรี จำนวน 3 นาย เป็น สิบเอก จำนวน 27 นาย เป็น สิบโท จำนวน 12 นาย เป็น สิบตรี จำนวน 4 นาย ซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนและขยันหมั่นเพียร ทุ่มเท เสียสละ ในตำแหน่งหน้าที่ของตนตลอดจนภารกิจที่ผู้บังคับบัญชาได้มอบหมาย นำมาซึ่งความสำเร็จภารกิจของหน่วย ณ ห้องอบรม บก.พัน ร.7 พัน.5