พิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

กองพันทหารราบที่ ๕ กรมทหารราบที่ ๗
๘๖ หมู่ ๖ ต.เวียงใต้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน ๕๘๑๓๐

เมื่อ 26 ก.ย.61 พ.อ.สืบสกุล ชมภูนุช ผบ.ร.7 พัน.5 เป็นประธานพิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 เพื่อปฏิบัติตามนโยบายของกองทัพบก ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตกำลังพลและครอบครัว โดย ร.7 พัน.5 ได้สำรวจบุตรข้าราชการภายในหน่วยที่มีความประพฤติเรียบร้อย และมีผลการเรียนดี เพื่อพิจารณามอบทุกการศึกษาประจำปี 2561โดยแยกเป็นระดับการศึก 5 ระดับ ตั้งแต่ ระดับอนุบาล ถึง ระดับ ปริญญาตรี และกล่าวให้โอวาทแก่บุตรข้าราชการกำลังพล เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติต่อไป ณ ห้องอบรม ร้อย.อวบ.ที่.2 ร.7 พัน.5