รายงานตัวออก และไปศึกษาต่อที่ โรงเรียนเสนาธิการทหารบก

กองพันทหารราบที่ ๕ กรมทหารราบที่ ๗
๘๖ หมู่ ๖ ต.เวียงใต้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน ๕๘๑๓๐

เมื่อ 21 ก.ย.61 พ.ต.ปิยเชษฐ คำชมภู น.ฝยก.ร.7 พัน.5 เข้ารายงานตัว พ.อ.สืบสกุล ชมภูนุช ผบ.ร.7 พัน.5 เพื่อรายงานตัวออก และไปศึกษาต่อที่ โรงเรียนเสนาธิการทหารบก โดย ผบ.ร.7 พัน.5 และนายทหารฝ่ายอำนวยการ ได้อวยพรและมอบของที่ระลึกให้กับ พ.ต.ปิยเชษฐ คำชมภู น.ฝยก.ร.7 พัน.5 ณ ห้องพระบารมีปกเกล้า บก.ร.7 พัน.5