พิธีปิดการฝึกนักศึกษาวิชาทหารประจำปีการศึกษา 2561

กองพันทหารราบที่ ๕ กรมทหารราบที่ ๗
๘๖ หมู่ ๖ ต.เวียงใต้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน ๕๘๑๓๐

เมื่อ 14 ก.ย. 61 พ.อ.สืบสกุล ชมภูนุช ผบ.ร.7 พัน.5 เป็นประธาน พิธีปิดการฝึกนักศึกษาวิชาทหารประจำปีการศึกษา 2561 ศูนฝึกย่อย ร.7 พัน.5 อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน และได้มอบทุนการศึกษาของศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มทบ.33 ให้กับนักศึกษาให้กับนักศึกษาวิชาทหาร จำนวน 1 นาย , ทุนการศึกษา นักศึกษาวิชาทหาร ที่มีคะแนนยิงปืนสูงสุด จำนวน 3 นาย และ ประดับเครื่องหมายแม่นปืนให้กับนักศึกษาวิชาทหาร จำนวน 33 นาย และได้กรุณาให้โอวาท กับนักศึกษาวิชาทหาร ทั้ง 3 ชั้นปี ที่ เข้ารับการฝึก ณ สนามหญ้า ร้อย.อวบ.ที่.2 ร.7 พัน.5