เข้ารับมอบโลห์รางวัล การตรวจสอบ และแข่งขันชุดปฏิบัติการหน่วยทหารขนาดเล็ก กองทัพภาคที่ 3 ประจำปี 2561

กองพันทหารราบที่ ๕ กรมทหารราบที่ ๗
๘๖ หมู่ ๖ ต.เวียงใต้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน ๕๘๑๓๐

เมื่อ 07 ก.ย. 61 ร.ต.ไพรัช ธรรมไชย , ร.ต.สราวุธ สุวรรณ และ ร.ต.ธนาทิพย์ กำแพงทิพย์ ในนามของชุดปฏิบัติการหน่วยทหารขนาดเล็กของ พล.ร.7 โดย หน่วย ร.7 พัน.2 และ ร.7 พัน.5 ได้เข้ารับมอบโลห์รางวัล การตรวจสอบ และแข่งขันชุดปฏิบัติการหน่วยทหารขนาดเล็ก กองทัพภาคที่ 3 ประจำปี 2561 ณ ห้องประชุม 241 กองบัญชาการ กองทัพบก - รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ประเภททีม การตรวจสอบ และแข่งขันชุดปฏิบัติการหน่วยทหารขนาดเล็ก กองทัพภาคที่ 3 ประจำปี 2561 - รางวัลชนะเลิศประเภทบุคคล การตรวจสอบ และแข่งขันชุดปฏิบัติการหน่วยทหารขนาดเล็ก กองทัพภาคที่ 3 ประจำปี 2561 - รางวัล รองชนะเลิศอันดับที่ 2 ประเภททีม การตรวจสอบ และแข่งขัน ชป.นทล.ทภ.3 ปี 61 การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อยครับ