พิธีเปิดการฝึกนักศึกษาวิชาทหารประจำปีการศึกษา 2561 ศูนฝึกย่อย ร.7 พัน.5

กองพันทหารราบที่ ๕ กรมทหารราบที่ ๗
๘๖ หมู่ ๖ ต.เวียงใต้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน ๕๘๑๓๐

เมื่อ 4 ก.ย. 61 พ.อ.สืบสกุล ชมภูนุช ผบ.ร.7 พัน.5 เป็นประธาน พิธีเปิดการฝึกนักศึกษาวิชาทหารประจำปีการศึกษา 2561 ศูนฝึกย่อย ร.7 พัน.5 อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน และได้ให้โอวาท และพูดคุยกับนักศึกษาวิชาทหาร ทั้ง 3 ชั้นปี เข้ารับการฝึก ณ สนามหญ้า ร้อย.อวบ.ที่.2 ร.7 พัน.5