มอบทุนยังชีพ ปี 2561 บุตรที่มีความต้องการพิเศษของกำลังพลกองทัพบก

กองพันทหารราบที่ ๕ กรมทหารราบที่ ๗
๘๖ หมู่ ๖ ต.เวียงใต้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน ๕๘๑๓๐

เมื่อ 1 ก.ย.61 คุณ นิลรัตน์ชา ชมภูนุช ประธานชมรมแม่บ้าน ทบ. ร.7 พัน.5 พร้อมด้วยคณะ มอบทุนยังชีพ ปี 2561 บุตรที่มีความต้องการพิเศษของกำลังพลกองทัพบก ให้แก่ ด.ช.นิลภัทร์ สุหล้า และ ทุนยังชีพ ปี 2561 คู่สมรสที่ทุพพลภาพ ของกำลังพลกองทัพบก ให้แก่ นางณิชาภัทร สุหล้า ณ บ้าน จ.ส.อ. ชัยรัตน์ สุหล้า บ้านเลขที่ 94 บ.สันบัวบก ม.8 ต.บ้านสาง อ.เมือง จว.พ.ย.