"ต้อนรับ คณะชุดตรวจการฝึก หมู่ ตอน หมวด ปี 61"

กองพันทหารราบที่ ๕ กรมทหารราบที่ ๗
๘๖ หมู่ ๖ ต.เวียงใต้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน ๕๘๑๓๐

"ต้อนรับ คณะชุดตรวจการฝึก หมู่ ตอน หมวด ปี 61" เมื่อ 171000 ส.ค.61 - 171500 ส.ค.61 ร.7 พัน.5 ทำการต้อนรับ คณะชุดตรวจการฝึก หมู่ ตอน หมวด ปี 61 จาก ยศ.ทบ.โดยมี พ.ท.ชัยนาม ก๋าเครื่อง หน.ชุดตรวจ และ พ.ท.ชาติกล้า กันยะบุตร เลขาฯ ทำการตรวจการฝึกของหน่วย ในการทดสอบกิจชำนาญการทหารราบและ การปฏิบัติทางยุทธวิธี ทั้งนี้ ชุดตรวจได้ให้คำแนะนำในการฝึก หมู่ ตอน หมวด แก่หน่วย เพื่อปรับปรุงการฝึกต่อไป ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความ เรียบร้อยครับ