ฝึกยิงปืนพก 86 ขนาด 11 มม.

กองพันทหารราบที่ ๕ กรมทหารราบที่ ๗
๘๖ หมู่ ๖ ต.เวียงใต้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน ๕๘๑๓๐

ห้วงวันที่ 6 - 8 ส.ค.61(3 วัน) หน่วย ร.7 พัน.5 ได้จัด Unitschool ทำการฝึกสอนยิงปืนพก 86 ขนาด 11 มม.ให้กับกำลังพลของหน่วย โดยได้ขอรับการสนับสนุนชุดครูฝึกจำนวน 2 นาย ได้แก่ ร.ต.ภุชงค์ นาคำ สังกัด ฉก.ทพ.33 และ ส.ท.ธนาวัฒน์ ปารมีศิลป์ขจร สังกัด ร้อย.บก.พล.ร.7 มาทำการฝึกสอนในเรื่อง 1.การจัดท่ายิง 2.การจับปืน 3.การจัดศูนย์พอดี 4.การเล็ง 5.การกำหนดลมหายใจ 6.การลั่นไก 7.การเล็งตาม 8.การบรรจุ และเลิกบรรจุ 9.การแก้ไขเหตุติดขัด 10.กฎความปลอดภัย ในสนามยิงปืน 11.การตรวจความปลอดภัย 12.การรับ - ส่งปืน 13.การฝึกยิงทางยุทธวิธี(ยิงประกอบการเคลื่อนที่) 14.การปรนนิบัติบำรงอาวุธ ใช้สถานที่ฝึก ณ สนามยิงปืน 1000 นิ้ว ของหน่วย ผลการปฏิบัติกำลังพลมีความเข้าใจในหลักการยิงปืนที่ถูกต้อง และมีขีดความสามารถ/ทักษะในการยิงปืนพกที่สูงขึ้น ณ.สนามยิงปืน 1000 นิ้ว ร.7 พัน.5 อ.ปาย จว.มส.