โครงการ กำจัดขยะปรับปรุงสิ่งแวดล้อมป้องกันโรคไข้เลือดออก

กองพันทหารราบที่ ๕ กรมทหารราบที่ ๗
๘๖ หมู่ ๖ ต.เวียงใต้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน ๕๘๑๓๐

เมื่อ 31 ก.ค.61 ส.อ.วัชระ อินต๊ะนิล ส.ฝกร. ร.7 พัน.5 ได้นำพลทหาร เข้าร่วมโครงการ กำจัดขยะปรับปรุงสิ่งแวดล้อมป้องกันโรคไจ้เลือดออก โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงใต้ ร่วมกับ กลุ่มแกนนำชุมชนตำบลเวียงใต้ ณ อบต.เวียงใต้ ต.เวียงใต้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน