"ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ ประจำปี 2561"

กองพันทหารราบที่ ๕ กรมทหารราบที่ ๗
๘๖ หมู่ ๖ ต.เวียงใต้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน ๕๘๑๓๐

เมื่อ 270900 ก.ค.61 ร.อ.คำรณ โมจรินทร์ น.ฝกร. ร.7 พัน.5 ผู้แทน ผบ. ร.7 พัน.5 ได้นำกำลังพล นายทหาร, นายสิบ และ พลทหาร เข้าร่วมกิจกรรม ตามโครงการ "ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ ประจำปี 2561" เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66พรรษา ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2561 ร่วมกับ หน่วยงานราชการ อบต.เวียงใต้ ,กำนัน ,ผู้ใหญ่บ้าน ประชาชนตำบลเวียงใต้ และนักท่องเที่ยว ร่วมกิจกรรมครั้งนี้ โดยมี นายธนกฤต ฉันทะจำรัสศิลป์ นายอำเภอปาย เป็นประธาน ณ บริเวณ หนองกระทิง ม.8 ต.เวียงใต้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน