"เข้าร่วมการตรวจสอบและประเมินผลการแข่งขัน การแสดงทางทหารประกอบดนตรี “ราชวัลลภ เริงระบำ” (Hop To The

กองพันทหารราบที่ ๕ กรมทหารราบที่ ๗
๘๖ หมู่ ๖ ต.เวียงใต้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน ๕๘๑๓๐

"เข้าร่วมการตรวจสอบและประเมินผลการแข่งขัน การแสดงทางทหารประกอบดนตรี “ราชวัลลภ เริงระบำ” (Hop To The Bodies Slams" เมื่อ 19 ก.ค. 61 พ.อ.สืบสกุล ชมภูนุช ผบ.ร.7 พัน.5 และกำลังพล นายทหาร , นายสิบ และ พลทหาร เข้าร่วมการตรวจสอบและประเมินผลการแข่งขัน การแสดงทางทหารประกอบดนตรี “ราชวัลลภ เริงระบำ” (Hop To The Bodies Slams) ของ ร.7 และ พัน.นขต.ฯ ณ สนามแข่งขัน ค่ายเอกาทศรถ อ.เมือง จ.พิษณุโลก