"โครงการส่งเสริมเด็กปฐมวัย สูงดี สมส่วน ฟันไม่ผุ"

กองพันทหารราบที่ ๕ กรมทหารราบที่ ๗
๘๖ หมู่ ๖ ต.เวียงใต้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน ๕๘๑๓๐

เมื่อ 14 ก.ค.61 ร.ท.ซาน มูลพร้อม รอง.ผบ.มว.ค.60 ร้อย.อวบ.ที่.3 เป็นประธานกล่าว เปิด โครงการส่งเสริมเด็กปฐมวัย สูงดี สมส่วน ฟันไม่ผุ โดยมี นางจันทร์ทิพย์ มีข้อ นักวิชาการชำนาญการ , นายสุพาณี เกิดศรี พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ , นางสาวอรณิช เด่น ทองแท่ง นักวิชาการสาธารณสุข เป็นวิทยากร บรรยายและแนะนำให้ความรู้ กับเด็กและผู้ปกครอง ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ค่ายโสณบัณฑิตย์ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน