" ทหารกองเกียรติยศ ร.7 พัน.5 ร่วมพิธีเคลื่อนย้ายศพ นักบิน "

กองพันทหารราบที่ ๕ กรมทหารราบที่ ๗
๘๖ หมู่ ๖ ต.เวียงใต้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน ๕๘๑๓๐

เมื่อ 05 ก.ค.61 ร.7 พัน.5 ได้ทำการจัดทหารกองเกียรติยศ ร่วมพิธีเคลื่อนย้ายศพ นักบิน จากเหตุ เครื่อวบินตรวจการ U17 ของกองกำลังนเรศวร ตก ที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยทำการเคลื่อนย้าย จากสนามบินจังหวัดแม่ฮ่องสอน ไปยังกองบิน 41 จังหวัดเชียงใหม่