"เข้ารับการตรวจสอบ / แข็งขัน กองทหารเกียรติยศ ระดับกรมทหารราบที่ 7"

กองพันทหารราบที่ ๕ กรมทหารราบที่ ๗
๘๖ หมู่ ๖ ต.เวียงใต้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน ๕๘๑๓๐

"เข้ารับการตรวจสอบ / แข็งขัน กองทหารเกียรติยศ ระดับกรมทหารราบที่ 7" เมื่อ 28 มิ.ย.61 พ.ต.ปิยเชษฐ คำชมภู ฝอ.3 ร.7 พัน.5 ผู้แทน ผบ.ร.7 พัน.5 เป็น ผบ.กองทหารเกียรติยศ เข้ารับการตรวจสอบ/แข่งขัน กองทหารเกียรติยศ ระดับกรมทหารราบที่ 7 ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ณ ร.7 ค่ายกาวิละ ครับ