"เปิดการตรวจสอบประเมินผลทหารใหม่ ''

กองพันทหารราบที่ ๕ กรมทหารราบที่ ๗
๘๖ หมู่ ๖ ต.เวียงใต้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน ๕๘๑๓๐

"เปิดการตรวจสอบประเมินผลทหารใหม่ '' เมื่อ 26 มิ.ย. 61 เปิดการตรวจสอบประเมินผลทหารใหม่ (โดยกรรมการกรมทหารราบที่ 7 ) สถานีที่ 1 - 6 โดยมี ร.ท.ปรัชญา วัฒนา ผู้ฝึกทหารใหม่ รุ่นปี 2561 ผลัดที่ 1 กล่าวรายงาน