" ร่วมพิธี ฌาปนกิจศพ บิดา ของกำลังพล พลทหาร สังกัด ร้อย.อวบ.ที่.2 ร.7 พัน.5 "

กองพันทหารราบที่ ๕ กรมทหารราบที่ ๗
๘๖ หมู่ ๖ ต.เวียงใต้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน ๕๘๑๓๐

" ร่วมพิธี ฌาปนกิจศพ บิดา ของกำลังพล พลทหาร สังกัด ร้อย.อวบ.ที่.2 ร.7 พัน.5 " เมื่อ 26 มิ.ย. 61 ร.อ.คำรณ โมจรินทร์ ทกท. ผบ.ร.๗ พัน.๕ ร้อย.๒ พร้อมด้วย นายทหาร นายสิบ ของหน่วย ร่วมพิธี ฌาปณกิจศพ นายรัตล์ อ้วนสูง บิดา พลฯธงชัย อ้วนสูง สังกัด ร.๗ พัน.๕ ร้อย.๒ ที่บ้านท่าตะไคร้ อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่ การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และกำลังเดินทางกลับหน่วยเวลานี้