"มอบเงินช่วยเหลือกำลังพล พลทหารกองประจำการของหน่วย ประสบอุบัติเหตุ จักรยานยนต์ล้ม"

กองพันทหารราบที่ ๕ กรมทหารราบที่ ๗
๘๖ หมู่ ๖ ต.เวียงใต้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน ๕๘๑๓๐

"มอบเงินช่วยเหลือกำลังพล พลทหารกองประจำการของหน่วย ประสบอุบัติเหตุ จักรยานยนต์ล้ม" เมื่อ 20 มิ.ย.61 พ.ต.ปิยเชษฐ คำชมภู น.ฝยก. ร.7 พัน.5 ได้มอบเงินช่วยเหลือกำลังพล พลทหารกองประจำการของหน่วย ซึ่งเกิดอุบัติเหตุ จักรยานยนต์ล้ม และเข้ารับการรักษา ใน โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม อ.เมือง จ.เชียงใหม่ตั้งแต่ วันที่ 18 เม.ย.61 ถึง 28 เม.ย.61 จำนวน 1 นาย ชื่อ พลฯ อาโห่ เท่ากร