การเเสดงทหารประกอบดนตรี ราชวัลลภเริงระบำ Hop To The Bodies Slams ฝึกร่วมกันในระดับกรม ครั้งที่ 1

กองพันทหารราบที่ ๕ กรมทหารราบที่ ๗
๘๖ หมู่ ๖ ต.เวียงใต้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน ๕๘๑๓๐

เมื่อ 19 มิ.ย.61 พ.อ.สืบสกุล ชมภูนุช ผบ.ร.7 พัน.5 และกำลังพล นายทหาร, นายสิบ และ พลทหาร ได้ทำการฝึกการเเสดงทหารประกอบดนตรี " ราชวัลลภ เริงระบำ" ( Hop To The Bodies Slams) ฝึกร่วมกันในระดับกรม (ครั้งที่ 1 ) เพื่อเตรียมความพร้อมเข้ารับการตรวจสอบการแข่งขัน ในห้วงต่อไป ณ สนามฟุตบอล ร.7 พัน 1 ค่ายกาวิละ ต.วัดเกต อ.เมือง จ.เชียงใหม่