โครงการ เก็บให้เกลี้ยง ไม่เลี้ยงยุงลาย

กองพันทหารราบที่ ๕ กรมทหารราบที่ ๗
๘๖ หมู่ ๖ ต.เวียงใต้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน ๕๘๑๓๐

เมื่อ 11 มิ.ย.61 หน่วย ร.7 พัน.5 จัด กำลังพล จำนวน 20 นาย ร่วมกับ จนท.สธ.อ.ปาย, จนท.อบต.เวียงใต้ และ อสม. ในกิจกรรมโครงการ “เก็บให้เกลี้ยง ไม่เลี้ยงยุงลาย” กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก ในพื้นที่ ต.เวียงใต้ อ.ปาย จว.ม.ส. โดยมี นายเฉลิมชัย จารุมณี หัวหน้า สธ.อ.ปาย จว.ม.ส. เป็นประธาน