จัดแสดงนวัตกรรมของหน่วย ในการตรวจประกันคุณภาพการฝึก

กองพันทหารราบที่ ๕ กรมทหารราบที่ ๗
๘๖ หมู่ ๖ ต.เวียงใต้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน ๕๘๑๓๐

เมื่อ 06 มิ.ย.61 พล.ต.พรเทพ วัชรวิสุทธิ์ รอง จก.ยศ.ทบ.และคณะได้เดินทางตรวจเยี่ยมการจัดแสดงนวัตกรรมของหน่วย ในการตรวจประกันคุณภาพการฝึก ประจำปี 2561 ณ พล.ร.7 อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่