เข้ารับการอบรมโครงการสร้างองค์ความรู้ สร้างคน สร้างงานแก่ครอบครัว กพ.ทบ.

กองพันทหารราบที่ ๕ กรมทหารราบที่ ๗
๘๖ หมู่ ๖ ต.เวียงใต้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน ๕๘๑๓๐

เมื่อ 31 พ.ค.61 ร.อ.คำรณ โมจรินทร์ ปฏิบัติหน้าที่ น.ฝกร.ร.7 พัน.5 พร้อมด้วย จ.ส.อ.ชัยรัตน์ สุหล้า ผู้ดูแล บุตรและครอบครัวกำลังพล ทบ.ที่ทุพพลภาพในความดูแลของสมาคมแม่บ้าน ทบ. สาขา ทภ.3 เข้ารับการอบรมโครงการสร้างองค์ความรู้ สร้างคน สร้างงานแก่ครอบครัว กพ.ทบ.ในความดูแลของสมาคมแม่บ้าน ทบ.สาขา ทภ.3 ณ โรงแรมบุษย์น้ำทอง อ.เมือง จว.ล.ป.โดยมี คุณสุภาพ สิริบรรสพ ประธานสมาคมแม่บ้าน ทบ.สาขา ทภ.3 เป็นประธาน