เข้ารับการถวายตัวเป็นพุทธมามกะ ร่วมเวียนเทียนเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา

กองพันทหารราบที่ ๕ กรมทหารราบที่ ๗
๘๖ หมู่ ๖ ต.เวียงใต้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน ๕๘๑๓๐

เมื่อ 29 พ.ค.61 พ.อ.สืบสกุล ชมพูนุช ผบ.ร.7 พัน.5 ร่วมกับกำลังพลนายทหาร นายสิบ พลทหาร ครอบครัว และกำลังพลทหารใหม่ รุ่นปี 2561 ผลัดที่ 1 เข้ารับการถวายตัวเป็นพุทธมามกะ ร่วมเวียนเทียนเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา เนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี 2561 ณ วัดหัวนา ต.เวียงใต้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน