ร่วมทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา เนื่องในวันวิสาขบูชา

กองพันทหารราบที่ ๕ กรมทหารราบที่ ๗
๘๖ หมู่ ๖ ต.เวียงใต้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน ๕๘๑๓๐

เมื่อ 29 พ.ค.61 ร.อ.เทิดศักดิ์ พงษ์โสภณ น.ฝธก. / กพ. ร.7 พัน.5 ร่วมกับนายทหาร นายสิบ พลทหารและครอบครัว ร่วมทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา เนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี 2561 ณ วัดทรายขาว ต.แม่ฮี้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน โดยมี นาย ธนกฤต ฉันทะจำรัสศิลป์ นายอำเภอปาย เป็นประธาน