พิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารชั้นสัญญาบัตร (นชง.)

กองพันทหารราบที่ ๕ กรมทหารราบที่ ๗
๘๖ หมู่ ๖ ต.เวียงใต้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน ๕๘๑๓๐

เมื่อ 25 พ.ค.61 พ.อ.สืบสกุล ชมภูนุช ผบ.ร.7 พัน.5 เป็นประธานพิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารชั้นสัญญาบัตร (นชง.) และให้โอวาทกับกำลังพลที่ได้เลื่อนยศสูงขึ้น จากตำแหน่ง ร้อยตรี เป็น ร้อยโทร จำนวน 5 นาย ซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนและขยันหมั่นเพียร ทุ่มเท เสียสละ ในตำแหน่งหน้าที่ของตนตลอดจนภารกิจที่ผู้บังคับบัญชาได้มอบหมาย นำมาซึ่งความสำเร็จภารกิจของหน่วย ณ ห้องอบรม บก.พัน ร.7 พัน.5