" ฝึกฝนการยิงปืน หน่วยทหารขนาดเล็ก "

กองพันทหารราบที่ ๕ กรมทหารราบที่ ๗
๘๖ หมู่ ๖ ต.เวียงใต้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน ๕๘๑๓๐

เมื่อ 18 พ.ค.61 พ.อ.สืบสกุล ชมภูนุช ผบ. ร.7 พัน.5 ได้เดินทางตรวจดูชุด ชป.นทล. ฝึกซ้อมการยิงปืนด้วยกระสุนจริง และได้ให้คำแนะนำเพื่อนำไปปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ ณ สนามยิงปืนทราบระยะ ร.7 พัน.5