" เข้าร่วมพิธีเปิดการตรวจสอบและแข่งขัน ชป.นทล.(12นาย) ของ ทภ.3 ประจำปี 2561"

กองพันทหารราบที่ ๕ กรมทหารราบที่ ๗
๘๖ หมู่ ๖ ต.เวียงใต้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน ๕๘๑๓๐

เมื่อ 14 พ.ค.61 พ.อ.บรรณวัฒน์ พรหมจรรย์ รอง ผบ.พล.ร.7(1) พร้อมด้วย ผบ.หน่วย/ผู้แทนหน่วยถึงระดับ ผบ.พัน ของ นขต.พล.ร.7 ให้การต้อนรับ มทภ.3 และเข้าร่วมพิธีเปิดการตรวจสอบและแข่งขัน ชป.นทล.(12นาย) ของ ทภ.3 ประจำปี 2561 ณ สนามหน้า บก.ร.17 พัน.2