พิธีเปิดการฝึกทหารใหม่ รุ่นปี 2561 ผลัด 1

กองพันทหารราบที่ ๕ กรมทหารราบที่ ๗
๘๖ หมู่ ๖ ต.เวียงใต้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน ๕๘๑๓๐

เมื่อ 09 พ.ค.61 พ.อ.สืบสกุล ชมพูนุช ผบ.ร.7 พัน.5 เป็นประธานพิธีเปิดการฝึกทหารใหม่ รุ่นปี 2561 ผลัด 1 และให้โอวาทพบปะพูดคุยให้กำลังใจกับทหารใหม่ ณ สนามหน้า ร้อย.อวบ.ที่ 2