แม่ทัพภาคที่ 3 เดินทางตรวจเยี่ยมหน่วยร.7 พัน.5

กองพันทหารราบที่ ๕ กรมทหารราบที่ ๗
๘๖ หมู่ ๖ ต.เวียงใต้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน ๕๘๑๓๐

เมื่อ 8 พ.ค.61 พ.อ.สืบสกุล ชมพูนุช ผบ.ร.7 พัน.5 คณะนายทหารและกำลังของหน่วย ให้การต้อนรับ พล.ท.วิจักขฐ์ สิริบรรสพ แม่ทัพภาคที่ 3 และคณะ ที่ได้เดินทางตรวจเยี่ยมและพบปะทหารใหม่ รุ่นปี 2561 ผลัดที่ 1 จากนั้น มทภ.3 ได้เดินทางตรวจเยี่ยมโครงการเดินตามรอยเท้าพ่อ ณ ศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของหน่วย และให้คำแนะนำในการต่อยอดของโครงการให้เกิดรูปธรรมและยั่งยืน เช่น โครงการเลี้ยงหมูป่า และการปลูกพืชผักตามฤดูกาล จากนั้น มทภ.3 และคณะได้เดินทางกลับ เวลา 1730 น.