ฝ่ายอำนวยการ เดินทางตรวจพื้นที่แต่ละส่วนของ ร้อย.นขต.

กองพันทหารราบที่ ๕ กรมทหารราบที่ ๗
๘๖ หมู่ ๖ ต.เวียงใต้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน ๕๘๑๓๐

เมื่อ 03 พ.ค.61 พ.อ.สืบสกุล ชมภูนุช ผบ.ร.7 พัน.5 และ ฝ่ายอำนวยการ เดินทางตรวจพื้นที่แต่ละส่วนของ ร้อย.นขต. เพื่อเตรียมความพร้อม รับตรวจ จากแม่ทัพภาคที่ 3 ณ ค่ายโสณบัณฑิตย์ อ.ปาย จ.ว.ม.ส.