พิธีส่งมอบหน้าที่ประธานชมรมแม่บ้าน ทบ.ร.7 พัน.5

กองพันทหารราบที่ ๕ กรมทหารราบที่ ๗
๘๖ หมู่ ๖ ต.เวียงใต้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน ๕๘๑๓๐

เมื่อ 1 พ.ค.61 หน่วย ร.7 พัน.5 จัดพิธีส่งมอบหน้าที่ประธานชมรมแม่บ้าน ทบ.ร.7 พัน.5 ระหว่าง คุณนันทกานต์ วาเล็กบุตร ( อดีตประธานชมรมแม่บ้าน ) ทบ.ร.7 พัน.5 กับคุณนิลรัตน์ชา ชมภูนุช ประธานชมรมแม่บ้าน ร.7 พัน.5 ( ท่านใหม่ ) ณ ห้องประชุมเอนกประสงค์ บก.ร.7 พัน.5 ค่ายโสณบัณฑิตย์