พิธีบวงสรวงสักการะ

กองพันทหารราบที่ ๕ กรมทหารราบที่ ๗
๘๖ หมู่ ๖ ต.เวียงใต้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน ๕๘๑๓๐

เมื่อ 1 พ.ค.61 พ.อ.ไกรพินิช วาเล็กบุตร ผบ.กรม.ทพ.36 ( อดีต ผบ.ร.7 พัน.5 ) พ.อ.สืบสกุล ชมภูนุช ผบ.ร.7 พัน.5 ( ท่านใหม่ ) ร่วมกับ นายทหาร นายสิบ และพลทหาร บวงสรวงสักการะ พระบรมราชานุเสาวรีย์พระนเรศวรมหาราช และสิ่งศักดิ์ศิทธิ์ภายในหน่วย เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับกำลังพลของหน่วย ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ร.7 พัน.5