พิธีส่งกำลังพล รับราชการครบกำหนด และปลดประจำการ รุ่นปี 2559 ผลัดที่ 1

กองพันทหารราบที่ ๕ กรมทหารราบที่ ๗
๘๖ หมู่ ๖ ต.เวียงใต้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน ๕๘๑๓๐

เมื่อ 30 เม.ย.61 พ.อ.ไกรพินิช วาเล็กบุตร ผบ. ร.7พัน.5 เป็นประธาน พิธีส่งกำลังพล รับราชการครบกำหนด และปลดประจำการ รุ่นปี 2559 ผลัดที่ 1 และการสวนสนามอำลาธงชัยเฉลิมพล ของทหารกองประจำการ ที่จะปลดประจำการ เม.ย.61 โดย มี นายทหาร, นายสิบและ พลทหารกองประจำการ ร่วมพิธี ณ สนามหญ้า หน้า ร้อย.อวบ.ที่.2