รับประทานอาหารกับกำลังพลที่จะปลดประจำการ

กองพันทหารราบที่ ๕ กรมทหารราบที่ ๗
๘๖ หมู่ ๖ ต.เวียงใต้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน ๕๘๑๓๐

เมื่อ 29 เม.ย.61 พ.ต.ปิยเชษฐ คำชมภู น.ฝยก.ร.7 พัน.5, ผบ.ร้อย นขต.ร.7 พัน.5, นายทหาร, นายสิบ ร่วมรับประทานอาหารกับกำลังพล พลทหาร รุ่นปี 2559 ผลัดที่ 1 ที่จะปลดประจำการ เมษายน 2561 ณ โรงเลี้ยง ร.7 พัน.5