ซักซ้อมพิธีสวนสนามอำลาธงชัยเฉลิมพล

กองพันทหารราบที่ ๕ กรมทหารราบที่ ๗
๘๖ หมู่ ๖ ต.เวียงใต้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน ๕๘๑๓๐

เมื่อ 29 เม.ย.61 ร.อ.เทิดศักดิ์ พงศ์โสภณ น.ฝธก./กพ. ร.7 พัน.5 ได้ทำการเตรียมการซักซ้อม พิธีสวนสนามอำลาธงชัยเฉลิมพล ให้กับทหารกองประจำการ ที่จะปลดประจำการ เม.ย.61 ณ สนามหญ้า หน้า ร้อย.อวบ.ที่.2