มอบของที่ระลึก ให้กับทหารกองประจำการ

กองพันทหารราบที่ ๕ กรมทหารราบที่ ๗
๘๖ หมู่ ๖ ต.เวียงใต้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน ๕๘๑๓๐

เมื่อ 27 เม.ย.61 พ.อ.ไกรพินิช วาเล็กบุตร ผบ.ร.7 พัน.5 และนายทหารฝ่ายอำนวยการ ร่วมมอบของที่ระลึก ใบเกียรติบัตรและเอกสารสำคัญทางราชการ ให้กับทหารกองประจำการ รุ่นปี 2559 ผลัดที่ 1 ที่ปลดประจำการ 30 เม.ย.61 ณ บก.ร.7 พัน.5