รดน้ำดำหัวนายอำเภอปาย

กองพันทหารราบที่ ๕ กรมทหารราบที่ ๗
๘๖ หมู่ ๖ ต.เวียงใต้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน ๕๘๑๓๐

เมื่อ 25 เม.ย.61 พ.อ.ไกรพินิช วาเล็กบุตร ผบ. ร.7 พัน.5 พร้อมด้วยนายทหาร ร่วมกับ หน่วยงานราชการ, รัฐวิสาหกิจ, ผู้นำชุมชน, ผู้นำท้องถิ่น ร่วมงานรดน้ำดำหัว นาย ธนกฤต ฉันทะจำรัสศิลป์ นายอำเภอปาย เพื่อเป็นการแสดงถึงความมีมุทิตาจิตและ แสดงถึงความสมานฉันท์ ความพร้อมเพรียงของชาวอำเภอปาย ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนและ ภาคประชาชน ณ ที่ว่าการอำเภอปาย จ.แม่ฮ่องสอน