พิธีวางพวงมาลาและ ถวายราชสักการะ

กองพันทหารราบที่ ๕ กรมทหารราบที่ ๗
๘๖ หมู่ ๖ ต.เวียงใต้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน ๕๘๑๓๐

เมื่อ 25 เม.ย.61 พ.ต.ปิยเชษฐ คำชมภู น.ฝยก. ร.7 พัน.5 พร้อมด้วย นายทหาร, นายสิบ ร่วมกับ หน่วยงานราชการ, รัฐวิสาหกิจ, ผู้นำชุมชน, ผู้นำท้องถิ่น, จัดให้มีรัฐพิธีวางพวงมาลาและ ถวายราชสักการะ คล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ( 25 เมษายน ) ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ค่ายโสณบัณฑิตย์ ร.7 พัน.5 อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน โดยมี นาย ธนกฤต ฉันทะจำรัสศิลป์ นอภ. ปาย จ.แม่ฮ่องสอน เป็นประธาน