ให้คำแนะนำกับหน่วยฝึกทหารใหม่

กองพันทหารราบที่ ๕ กรมทหารราบที่ ๗
๘๖ หมู่ ๖ ต.เวียงใต้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน ๕๘๑๓๐

เมื่อ 24 เม.ย.61 พ.ต.ญ.พวงผกา ใจแข็ง และคณะเดินทางมาตรวจให้คำแนะนำกับหน่วยฝึกทหารใหม่ ร.7 พัน.5 เรื่องมาตรการป้องกันโรคที่เกิดจากความร้อนในการฝึกทหารใหม่และ เดินทางตรวจการจัดระเบียบโรงนอนเขตสุขาภิบาล ตรวจความพร้อมของโรงเลี้ยงโรงประกอบเลี้ยง และติดต่อประสานงานกับ รพ.ปายในการประสานงานแผนการส่งกลับผู้ป่วยโรคลมร้อน