ชี้แจงและมอบนโยบายการฝึกทหารใหม่ รุ่นปี 2561

กองพันทหารราบที่ ๕ กรมทหารราบที่ ๗
๘๖ หมู่ ๖ ต.เวียงใต้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน ๕๘๑๓๐

เมื่อ 23 เม.ย.61 พ.อ ไกรพินิช วาเล็กบุตร ผบ.ร.7 พัน.5 ได้พบปะ ชี้แจงและมอบนโยบายการฝึกทหารใหม่ รุ่นปี 2561 ผลัดที่ 1 และข้อเน้นย้ำเกี่ยวกับนโยบายของหน่วยเหนือ โดยเฉพาะมาตรการป้องกันโรคที่เกิดจากความร้อน ในการฝึกทหารใหม่ รวมทั้ง ผบ.ร.7 พัน.5 ยังเน้นย้ำเกี่ยวกับการเป็นตัวอย่างที่ดีของครูฝึก ครูทหารใหม่ในการฝึกทหารใหม่ รุ่นปี 2561 ผลัดที่ 1 ณ ห้องอบรม ร้อย.อวบ.ที่ 2