เยี่ยมครอบครัว บุตรที่มีความต้องการพิเศษ

กองพันทหารราบที่ ๕ กรมทหารราบที่ ๗
๘๖ หมู่ ๖ ต.เวียงใต้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน ๕๘๑๓๐

เมื่อ 21 เม.ย.61 พ.อ.ไกรพินิช วาเล็กบุตร ผบ.ร.7 พัน.5 พร้อมด้วย คุณนันทกานต์ วาเล็กบุตร ประธานชมรมแม่บ้าน ทบ.ร.7 พัน.5 เดินทางเยี่ยมครอบครัว และมอบเงินสงเคราะห์แก่บุตรที่มีความต้องการพิเศษของกำลังพล ของหน่วย ร.7 พัน.5 จำนวน 1 นาย คือ ด.ช.นิลภัทร สุหล้า บุตรของ จ.ส.อ.ชัยรัตน์ สุหล้า ณ บ้านเลขที่ 94 หมู่ที่ 8 บ้านสันบัวบก ต.บ้านสาง อ.เมือง จว.พ.ย.