จัดหาอุปกรณ์จัดเลี้ยงให้กับกำลังพล

กองพันทหารราบที่ ๕ กรมทหารราบที่ ๗
๘๖ หมู่ ๖ ต.เวียงใต้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน ๕๘๑๓๐

เมื่อ 23 เม.ย.61 พ.อ.ไกรพินิช วาเล็กบุตร ผบ. ร.7 พัน.5 ได้ให้ฝ่ายส่งกำลังบำรุง จัดหาอุปกรณ์จัดเลี้ยงให้กับกำลังพล ในส่วนที่เกิดการชำรุดและไม่เพียงพอต่อการจัดเลี้ยง ให้กำลังพลในห้วงปัจจุบันนั้น ณ ลานทหารเสือลานนาไทย ร.7 พัน.5