สวัสดิการที่จะได้รับในการจัดทำบัตรทหารผ่านศึก

กองพันทหารราบที่ ๕ กรมทหารราบที่ ๗
๘๖ หมู่ ๖ ต.เวียงใต้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน ๕๘๑๓๐

เมื่อ 191000 เม.ย.61 นาง จริยา คงพูลศิลป์ หัวหน้าสำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึก เขตเชียงใหม่ ได้มาบรรยายให้ความรู้ เรื่อง สิทธิ สวัสดิการที่จะได้รับในการจัดทำบัตรทหารผ่านศึก ให้กับทหารกองประจำการของหน่วย ที่จะปลดประจำการ เม.ย.61 โดยมี ร.อ.เทิดศักดิ์ พงศ์โสภณ น.ฝธก./กพ. ร.7 พัน.5 ให้การต้อนรับ มีทหารกองประจำการ (ผลัดปลด) เข้ารับฟัง จำนวน 173 นาย ณ ห้องอบรม ร้อย.อวบ.ที่.2