ร่วมพิธีรดน้ำดำหัว ผบ.พล.ร.7

กองพันทหารราบที่ ๕ กรมทหารราบที่ ๗
๘๖ หมู่ ๖ ต.เวียงใต้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน ๕๘๑๓๐

เมื่อ 17 เม.ย.61 พ.อ.ไกรพินิช วาเล็กบุตร ผบ.ร.7 พัน.5 ผบ.พัน.นขต.พล.ร.7 และนายทหาร เข้าร่วมพิธีรดน้ำดำหัว ผบ.พล.ร.7 และ ผบช.นขต.พล.ร.7 ตามประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2561 ณ บก.พล.ร.7 อ.แม่ริม จว.ช.ม. พร้อมร่วมเดินทาง รดน้ำขอพร อดีต ผบช. ในพื้นที่ จว.ช.ม.