ตรวจเยี่ยม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน

กองพันทหารราบที่ ๕ กรมทหารราบที่ ๗
๘๖ หมู่ ๖ ต.เวียงใต้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน ๕๘๑๓๐

เมื่อ 10 เม.ย.61 พ.อ.ไกรพินิช วาเล็กบุตร ผบ.ร.7 พัน.5 ได้เดินทางตรวจเยี่ยม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน ร.7 พัน.5 เลี้ยงอาหารกลางวัน, ไอศกรีมให้กับเด็ก และให้กำลังใจครูประจำศูนย์ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน ร.7 พัน.5