เปิดพิธีการฝึกอบรมวิชาชีพทหารก่อนปลดประจำการ

กองพันทหารราบที่ ๕ กรมทหารราบที่ ๗
๘๖ หมู่ ๖ ต.เวียงใต้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน ๕๘๑๓๐

เมื่อ 10 เม.ย.61 พ.อ.ไกรพินิช วาเล็กบุตร ผบ.ร.7 พัน.5 เป็นประธานเปิดพิธีการฝึกอบรมวิชาชีพทหารกองประจำการ ก่อนปลดประจำการ โดยได้รับการสนับสนุนวิทยากร จากวิทยาลัยอาชีวศึกษานอร์ทฝาง และวัสดุอุปกรณ์สำหรับใช้ในการฝึกอบรม เพื่อให้ทหารกองประจำการได้มีความรู้, ทักษะวิชาชีพ และสามารถนำไปประกอบวิชาชีพได้ เมื่อปลดประจำการไปแล้ว ณ ห้องอบรม ร้อย.อวบ.ที่.2