มอบของอุปโภคเพื่อเป็นสวัสดิการในการลดค่าใช้จ่าย

กองพันทหารราบที่ ๕ กรมทหารราบที่ ๗
๘๖ หมู่ ๖ ต.เวียงใต้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน ๕๘๑๓๐

เมื่อ 10 เม.ย.61 พ.อ.ไกรพินิช วาเล็กบุตร ผบ. ร.7 พัน.5 ได้จัดหาของอุปโภคให้กับกำลังพลของหน่วยเพื่อเป็นสวัสดิการในการลดค่าใช้จ่ายให้กับกำลังพล โดยได้จัดหาไข่ไก่และ ข้าวที่กองร้อยสนับสนุนการรบเป็นหน่วยดำเนินการปลูก ดำเนินการมอบให้กับตัวแทน ร้อย นขต. ไปแจกจ่ายให้กับกำลังพลภายในหน่วย ถือเป็นของขวัญต้อนรับปีใหม่ไทย และเทศกาลสงกรานต์ ณ ลานทหารเสือลานนาไทย ร.7 พัน.5