ทำบุญตักบาตรต้อนรับปีใหม่ไทยและเทศกาลสงกรานต์

กองพันทหารราบที่ ๕ กรมทหารราบที่ ๗
๘๖ หมู่ ๖ ต.เวียงใต้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน ๕๘๑๓๐

เมื่อ 10 เม.ย.61 พ.อ.ไกรพินิช วาเล็กบุตร ผบ.ร.7 พัน.5 พร้อมด้วยนายทหาร, นายสิบ, พลทหารและครอบครัวกำลังพลของหน่วย ร่วมทำบุญตักบาตร ประจำเดือนเมษายน โดยถือโอกาสต้อนรับปีใหม่ไทยและเทศกาลสงกรานต์ เพื่อเป็นสิริมงคล ณ ลานทหารเสือลานนาไทย ร.7 พัน.5